Brämhults Bygg & Smide AB bildades 1984 i Brämhult av Roland och Kenneth Johansson. Året därefter flyttade verksamheten ner till Gässlösaområdet där verkstaden befinner sig än idag.
I dagsläget är vi fyra anställda, varav en kontorsarbetare. Vi vänder oss både mot byggsektorn och den privata marknaden. De smidesarbeten vi gör innefattar både nytillverkning och reparationer av diverse olika objekt såsom räcken, trappor, dörrar och skärmtak bara för att nämna några få exempel.